Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców: Sylwia Nahorniak

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Remigiusz Uciński

Sekretarz Rady Rodziców: Agnieszka Grabowska

Skarbnik Rady Rodziców: Urszula Żółkowska

Członek Rady Rodziców: Anna Majewska

Członek Rady Rodziców: Marta Głuszczyńska vel Głuszczyk

Członek Rady Rodziców: Jarosław Błasiński

Komisja Rewizyjna: Marlena Gajda

Komisja Rewizyjna: Arkadiusz Stasiak