Rada Rodziców przy LXXVIII LO w Warszawie

Szkolna Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły.
Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i regulaminu.

Wpłaty na Radę Rodziców w roku 2023/2024

Uprzejmie prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. W roku szkolnym sugerowana wpłata to 150 zł/rok. Można wpłatę zrealizować w 2 częściach (semestralnych).

Dane do wpłat:

Rada Rodziców przy LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

ul. Anieli Krzywoń 3
01-391 Warszawa

Numer rachunku bankowego
84 1090 1014 0000 0001 5277 3227

W tytule wpłaty prosimy podać:

Imię i Nazwisko dziecka /Klasa*

UWAGA KONKURS DLA KLAS!

Klasa, która wpłaci największą sumę w trakcie roku szkolnego otrzyma 20 % wartości tych wpłat na swoje cele klasowe

Gratulujemy!

W roku 2022/2023 wygrała klasa – obecnie 2DH otrzymując kwotę 632 zł do wydania na dowolny cel klasy.

Aktualności: